2014 metų pamaldų tvarka

2014m. pamaldų tvarka Balandžio mėn. sekmadieniais:

17d. Didysis Ketvirtadienis. Pamaldos: 18val.

18d. Didysis Penktadienis. Pamaldos: 18val.

19d. Didysis Šseštadienis. Pamaldos: 18val.

20d. Velykos. Pamaldos: 8 val.(kaimelyje)   ir    12 val.(Voveriuos)

27d. 10 val. ir 12 val. Jurgio atlaidai

Pamaldų tvarka Gegužės mėn. sekmadieniais:

4d. 9 val. , 11 val. ir 13 val.

11d. 9 val.

18d. 9 val. ir 11 val.

25d. 9 val.

 Pamaldų tvarka 

  • Sekmadieniais Šv. Mišios aukojamos 9 val. ir 11 val.
  • Atlaiduose, šventėse ir rekolekcijose Šv. Mišios aukojamos 10 val. ir 12 val.
  • Pirmadieniais Šv. Mišių nebūna

Nuo spalio 1 d. iki balandžio 1 d. Šv. Mišios:

  • Antradieniais ir penktadieniais 17 val.
  • Trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 val.

Nuo balandžio 1 d. iki spalio 1 d. Šv. Mišios:

  • Antradieniais ir penktadieniais 18 val.
  • Trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 val.

Dėl Krikšto sakramento prašome kreiptis pas kunigą mėnesiu prieš !!!
Krikšto tėvai turi būti ne jaunesni kaip 16 metų, pavyzdingi katalikai, krikštyti Katalikų
Bažnyčioje, priėmę Atgailos, Šv. Komunijos, Sutvirtinimo sakramentą.
Krikšto tėvai, gyvenantys kartu turi būti priėmę Santuokos rsakramentą.
Sužadėtiniai dėl Santuokos Sakramento turi kreiptis j parapijos kleboną prieš tris, mėnesius!!!

Primenu, kad advente ir gavėnioje nekrikštijama ir netuokiama.

Kaimelio par. Klebonas kunigas Zenonas Stepanauskas Klebonijos tel. 8-345-62212 , mob. Tel. 8-68784371 Aušros 4 Kiduliai Šakių raj.  LT – 71404

Vargonininkė Laima Blauzdžiūnienė.  Tel. 8-688-26835